pakiet akcji

Słownik języka polskiego PWN

kontrolny pakiet akcji «liczba akcji umożliwiająca faktyczne kierowanie daną spółką akcyjną»
pakiet akcji «określona liczba akcji jakiegoś przedsiębiorstwa, przy sprzedaży stanowiąca całość»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... oferty akcji PKN ORLEN?
    - Niekoniecznie. Albo Nafta Polska sprzeda swój
    pakiet akcji do końca 2001 r., albo Skarb Państwa przejmie je w...
  • ... sprzedaż poprzedzona jest zwykle długotrwałymi negocjacjami. Rzadkością jest sprzedaż stuprocentowego pakietu akcji. Z reguły państwo pozbywa się 51-90 akcji, niekiedy zachowuje...
  • ... znaczącego udziału w tym sektorze. Koncern Nordzucker posiada już większościowe pakiety akcji w sześciu cukrowniach i ubiega się o zakup kolejnych sześciu...

Encyklopedia PWN

ekon. taka liczba akcji, która umożliwia faktyczny wpływ na decyzje w spółce akcyjnej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego