palto

Wielki słownik ortograficzny PWN

pal•to pal•cie; palt

Słownik języka polskiego PWN

palto «wierzchnie okrycie zimowe»
• paltko, palteczko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego