paneuropa

Wielki słownik ortograficzny

Pan•eu•ropa (wspólnota europejska) -pie, -pę
paneuropa (krój pisma drukarskiego) -pie, -pę

Słownik języka polskiego

Paneuropa «krój pisma drukarskiego o równej grubości kresek poziomych i pionowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ważne...
  - Wzajemne zrozumienie i zbliżenie narodów.
  - O, właśnie to. Pacyfizm.
  -
  Paneuropa.
  - Wszechludzkość.
  - Człowiek bratem człowieka.
  Wchłonął ich korytarz, a my zatrzymaliśmy...
 • ... Ligi Narodów, we wspaniałość hasła samostanowienia, w reformy społeczne, w Paneuropę, w technicyzm, w demokrację. Jeżeli wtedy, gdy młodzi ze Skamandra...

Encyklopedia

koncepcja zjednoczenia państw europejskich, wysunięta w okresie międzywojennym;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego