papier wartościowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pań•stwowa Wy•twórnia Papierów Wartościowych Pań•stwowej Wy•twórni Papierów Wartościowych, Pań•stwową Wy•twórnię Papierów Wartościowych (skrót: PWPW)

Słownik języka polskiego PWN*

papier wartościowy «dokument potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do otrzymania wierzytelności, udziału w zyskach itp., np. akcja, obligacja, weksel»
dywersyfikacja portfela papierów wartościowych «zakup i posiadanie różnorodnych papierów wartościowych w celu obniżenia ryzyka inwestora»
giełda papierów wartościowych «giełda, na której dokonuje się wyceny kapitałowej przedsiębiorstw, których akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego