podtekst

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pod•tekst -k•stu, -k•ście; -k•stów

Słownik języka polskiego PWN*

podtekst «sens niewypowiedziany w tekście lub niewynikający z sytuacji wprost, ale taki, którego można się domyślić»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego