pond

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pond (jedn. fiz.; skrót: p) -n•da, -n•dzie; -n•dy, -n•dów

Słownik języka polskiego PWN*

pond «jednostka siły równa sile ciężkości jednego grama»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego