posłusznie

Słownik języka polskiego PWN*

posłuszny
1. «wypełniający czyjeś rozkazy»
2. «poddający się czyjemuś działaniu lub podlegający czyjejś woli»

• posłusznie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego