prawnik

Wielki słownik ortograficzny PWN

praw•nik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

prawo
1. «ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności»
2. «norma prawna»
3. «nauka o prawie, studia nad prawodawstwem»
4. «uprawnienia przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami»
5. «zasada rządząca procesami przyrodniczymi i społecznymi, stanowiąca cel badań naukowych»
6. «kierunek studiów związanych z nauką o prawie, z prawoznawstwem»

• prawny, prawniczy • prawnie • prawnik • prawniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

XVII Polsko-Niemieckie Kolokwium Prawników Administratywistów, ale: polsko-niemieckie kolokwium prawników administratywistów
12.04.2019
Dzień dobry
Chciałabym zapytać o zasadność użycia wielkich liter w zdaniu: Warto odwołać się do tradycji Polsko-Niemieckiego Kolokwium Prawników Administratywistów. Czy przy odwoływaniu się do konkretnego (numerowanego) wydarzenia powinniśmy użyć wielkich liter czy małych liter? Czy takie same zasady obowiązują, jeśli powołujemy się na kolokwium, sympozjum lub konferencję, ale bez wskazywania konkretnego wydarzenia (np. jednego z wielu cyklicznych) lub jak w zdaniu powyżej?
Z góry dziękuję.
abuzywny
5.09.2007
Dzień dobry!
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy prawidłowe jest posługiwanie się w języku prawniczym terminem abuzywna dla określenia (identyfikacji) klauzuli niedozwolonej. Określenie abuzywny stosowane jest zamiennie z terminem niedozwolona lub nieuczciwa w literaturze prawniczej i orzecznictwie sądowym.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
R. Stec
bronić
26.06.2003
Broni ją czy broni jej prawnik? Dopełniacz czy biernik? Czy też obie formy są prawidłowe?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... nowy lokal, żeby wykorzystać przysługującą jeszcze ulgę budowlaną - nie ukrywa prawnik Marek Wroński. - Gdyby nie nowe zasady, pewnie bym się jeszcze...
 • ... 96
  Prawnik - aplikant radcowski praktyka angielski samochód 862 31 46
  Prawnik - na umowę zlecenie 0-601 28 51 18
  Programistka (10...
 • ... kiedy nie ma się odpowiedniego sprzętu.  Grzegorz Krzyżanowski, 30 lat,
  prawnik, Skierniewice:
  - Myślę, że policja świetnie przeciwdziała przestępstwom. Gorzej z walką...

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie zrzeszające osoby mające wykształcenie prawnicze lub wykonujące zawód prawniczy;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego