przeziębiać

Słownik języka polskiego PWN*

przeziębićprzeziębiać
1. «spowodować czyjeś przeziębienie»
2. pot. «nadmiernie coś oziębić»
przeziębić sięprzeziębiać się
1. «silnie zziębnąć i zachorować z tego powodu»
2. pot. «stać się zbyt oziębionym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego