punktacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

punktacja
1. «określone regulaminem zasady przyznawania punktów współzawodniczącym ze sobą osobom lub grupom»
2. «suma punktów uzyskana przez te osoby lub grupy, stanowiąca o kolejności przyznanych miejsc w jakimś współzawodnictwie»

• punktacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego