purpuratka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pur•purat•ka (truskawka) -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN*

purpuratka «wczesna odmiana truskawek o niewielkich, ciemnowiśniowych owocach; też: owoc tej odmiany»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego