purpurowiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pur•purowiec (ślimak) -w•ca; -w•ce, -w•ców
szkar•łat•nik pur•purowiec szkar•łat•nika pur•purow•ca; szkar•łat•niki pur•purow•ce, szkar•łat•ników pur•purow•ców

Słownik języka polskiego PWN*

purpurowiec «ślimak o ozdobnej muszli z kolcami, żyjący w ciepłych morzach»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego