rabinacki

Wielki słownik ortograficzny PWN

rabinac•ki; -c•cy

Słownik języka polskiego PWN

rabin «przełożony żydowskiej gminy wyznaniowej, znawca żydowskiego prawa religijnego»
• rabinacki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego