radioecho

Słownik języka polskiego PWN*

radioecho «powtarzanie się sygnału radiowego w odbiorniku w wyniku dochodzenia do niego fal różnymi drogami»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego