redundancja

Wielki słownik ortograficzny PWN

redun•dan•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

redundancja «cecha komunikatu zawierającego więcej informacji, niż jest to niezbędne do przekazania jego treści»
• redundancyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Osobiście tam nie byłem
3.11.2015
Szanowni Państwo,
kiedy powiedziałem znajomemu, że znam pewne miejsce, ale nie byłem tam osobiście, zapytał, czy można być gdzieś nieosobiście. Odpowiedziałem, że nie można, ale czasem pojawiają się w wypowiedziach takie puste semantycznie słowa, które po prostu coś podkreślają. Odrzekł, że idąc tym tropem, można by właściwie cofać się do tyłu, bo do tyłu podkreśla kierunek cofania. Zacząłem się zastanawiać, czy nie ma racji, tzn. czy być gdzieś osobiście nie jest po prostu pleonazmem.
aklimatyzować
6.02.2007
Czasownik aklimatyzować ma w WSWO PWN oznaczenie ndk lub dk. Zafrapowało mnie to mocno. Dotychczas wszystkie słowniki notowały tylko ndk, więc pomyślałem, że to może oparcie na tekstach. Jednak ani imiesłowu aklimatyzowawszy, ani innych form (np. aklimatyzował) potencjalnie wyrażających tryb dokonany nie znalazłem w Państwa Korpusie (i w Google też nie). Mamy już przecież dk zaaklimatyzować. Skąd więc informacja tam zawarta?
jeszcze o pleonazmach
15.01.2011
Czy wyrażenia typu: jeden litr, jeden metr, jeden hektar są pleonazmami? Powyższe rzeczowniki w tej formie same w sobie zawierają informację o liczbie pojedynczej, a liczebnik nic tu nie wnosi. Z góry dziękuję za odniesienie się do nurtującego mnie pytania.
Serdecznie pozdrawiam –
Artur Prejs

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pewnych grup receptorów nie zmienia obrazu chodu. Występuje tu duża redundancja informacji dostarczanej przez receptory i trudno jest dokładnie określić ich...
  • ... na uzewnętrznienie najbardziej subtelnej struktury sygnału
    Widmo to zawiera dużą
    redundancję nieprzydatną, a nawet szkodliwą dla skuteczności procedur rozpoznających. Procedury ekstrakcji...
  • ... proporcjonalny, wpływa na przestrzenną organizację wiadomości reklamowej oraz stopień jej redundancji. Struktura kompozycyjna wiadomości, odpowiadająca jej organizacja na poziomie cech przestrzennych...

Encyklopedia PWN

redundancja
[łac. redundantia ‘nadmiar’],
językozn. nadwyżka informacji zawartej w wiadomości w stosunku do tej liczby informacji, która jest niezbędna, aby wiadomość została przekazana bez uszczuplenia treści.
redundancja
[łac.redundantia ‘nadmiar’],
inform.:
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego