regeneracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

regenera•cja -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

regeneracja
1. «odzyskiwanie zdrowia, sprawności fizycznej, równowagi psychicznej itp.»
2. «odtwarzanie uszkodzonych lub utraconych części ciała, narządów, tkanek albo komórek organizmów żywych»
3. «odnawianie i naprawianie uszkodzonych lub zużytych maszyn»
4. «odzyskiwanie w procesach technologicznych wartościowych substancji, energii lub przywracanie zużytym substancjom i niektórym materiałom ich pierwotnych właściwości»

• regeneracyjny • regenerować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego