requiescat in pace

Słownik języka polskiego PWN

requiescat in pace «niech odpoczywa w pokoju – zwrot używany w katolickich obrzędach pogrzebowych, umieszczany też na nagrobkach»

Porady językowe

Spoczywaj w (s)pokoju
2.09.2014
Witam.
Która forma jest poprawna: „Spoczywaj w pokoju” czy „Spoczywaj w spokoju”?
Pozdrawiam
Maciej Mączyński
R.I.P.
17.10.2010
Jak należy zapisywać w języku polskim skrótowiec utworzony od łacińskiego requiescat in pace? Z kropkami (R.I.P.), jak np. S.T.T.L., czy raczej bez nich (RIP), na wzór PS?

Encyklopedia PWN

niech odpoczywa w pokoju;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego