rewirowy

Słownik języka polskiego PWN*

rewir
1. «obszar lasu nadzorowany przez leśniczego; też: rejon łowiecki»
2. «w restauracjach i kawiarniach: pewna liczba stolików obsługiwanych przez jednego kelnera»
3. «szpital obozowy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych»
4. «część miasta lub jakiegoś terenu podległa określonym służbom»

• rewirowy
rewirowy «w byłym zaborze rosyjskim: policjant czuwający nad porządkiem w danym rewirze»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego