s

Wielki słownik ortograficzny PWN*

S (= siarka; South – południe jako strona świata; small – małe, rozmiar ubrania)
s (= sekunda; droga)
s. (= strona) a. str.

Słownik języka polskiego PWN*

s- «przedrostek występujący zamiast z- w wyrazach, których temat rozpoczyna się spółgłoską bezdźwięczną, z wyjątkiem s, sz, ś, ć»
M/S, m/s, m.s. «statek motorowy»
N/s, n/s, n.s. «międzynarodowy znak, umieszczony na burcie statku przed jego nazwą, oznaczający statek o napędzie jądrowym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego