sabejka

Wielki słownik ortograficzny PWN

Sabej•ka (członkini plemienia) -j•ce, -j•kę; -jek
sabej•ka (wyznawczyni sabeizmu) -j•ce, -j•kę; -jek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego