sekundant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sekun•dant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

sekundant
1. «świadek osoby pojedynkującej się»
2. «w boksie: doradca i opiekun zawodnika w czasie walki»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego