siedzieć na karku

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... mu imię Spontaniczny (chiń. Tianran) po tym, jak ujrzał go siedzącego na karku
    posągu bodhisattvy Manjuśriego (jap. Monju). Imię Danxia pochodzi od nazwy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego