skretynieć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

skretynieć -nieję, -nieją; -niał, -nieli

Słownik języka polskiego PWN*

skretynieć pot. «stać się kretynem»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego