trudnotopliwy

Wielki słownik ortograficzny PWN

trud•no•top•liwy a. trudno topliwy

Słownik języka polskiego PWN

trudnotopliwy «taki, który trudno się topi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego