ultrasonografia

Słownik języka polskiego PWN*

ultrasonografia
1. «metoda diagnostyki wykorzystująca zjawisko odbicia ultradźwięków na granicy tkanek lub narządów o różnej spoistości»
2. «badanie wykonane taką metodą; też: wynik takiego badania»

• ultrasonograficzny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego