upominać

Wielki słownik ortograficzny PWN

upominać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

upomniećupominać «zwrócić komuś uwagę, przypomnieć komuś o jego obowiązkach»
upomnieć sięupominać się
1. «przypominając, poprosić o coś, zażądać czegoś»
2. «wziąć kogoś w obronę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego