upominać

Słownik języka polskiego PWN*

upomniećupominać «zwrócić komuś uwagę, przypomnieć komuś o jego obowiązkach»
upomnieć sięupominać się
1. «przypominając, poprosić o coś, zażądać czegoś»
2. «wziąć kogoś w obronę»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego