urwis

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•rwis -sa, -sie; -sy, -sów

Słownik języka polskiego PWN

urwis «dziecko o żywym usposobieniu, lubiące płatać figle»
• urwisowski • urwiska

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego