via purgativa

Słownik języka polskiego PWN*

via purgativa [wym. wia purgatiwa] «w mistycyzmie i ezoteryce: droga oczyszczenia, prowadząca do wyzwolenia duszy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego