wolta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wol•ta (rzeka) -l•cie, -l•tę
wol•ta -l•cie, -l•tę; wolt
Gór•na Wol•ta (dziś: Burkina Faso) Gór•nej Wol•cie, Gór•ną Wol•tę; przym.: górnowoltański

Słownik języka polskiego PWN*

wolta
1. «nagła i nieoczekiwana zmiana w czyimś zachowaniu lub poglądach albo zaskakujący zwrot w akcji powieści, filmu itp.»
2. «zręczny obrót ciała podczas walki, np. szermierczej»
3. «duże koło zataczane podczas jazdy konnej»
wolt, volt «jednostka napięcia elektrycznego, potencjału elektrycznego lub siły elektromotorycznej w układzie SI»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego