wybraniecki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•braniec•ki; -c•cy: piechota wybraniecka

Słownik języka polskiego PWN*

piechota łanowa, wybraniecka «piechota powoływana z dóbr ziemskich króla, szlachty i duchowieństwa oraz z miast»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego