zagmatwanie

Słownik języka polskiego PWN*

zagmatwany «trudny do zrozumienia»
• zagmatwanie
zagmatwanie «coś zagmatwanego»
zagmatwać «uczynić coś niejasnym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego