zapoczątkowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

zapocząt•kowywać -owuję, -owują

Słownik języka polskiego PWN

zapoczątkowaćzapoczątkowywać «dać czemuś początek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego