CAD

Wielki słownik ortograficzny PWN*

CAD (= Computer Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo) CAD-a a. CAD-u, CAD-zie a. ndm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego