Gram

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gram: Hans Christian Gram, Han•sa Christiana Grama, o Han•sie Christianie Gramie: bakterie Gram-dodatnie, bakterie Gram-ujemne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego