Haendel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Haen•del: Georg Friedrich (a. Jerzy Fryderyk) Haen•del, Geor•ga Friedricha Haend•la, o Geor•gu Friedrichu Haend•lu a. Händel
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego