Mao Tse-tung

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mao Tse-tung Mao Tse-tun•ga, z Mao Tse-tun•giem a. Mao Zedong
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego