Marcelina

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mar•celina (imię) -nie, -nę, W. -no; Mar•celin
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego