Sajgon

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Saj•gon (miasto, dziś: Ho Chi Minh) -nu, -nie; przym.: sajgoński
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…stronie i z odpowiedziami na ostatniej. Przeskoczyć z Paryża do Sajgonu, to spojrzeć na zagadkę i, nie zadając sobie trudu, przeczytać…

 

…Spacerując po ulicach Hanoi lub Chi Minh Ville, czyli dawnego Sajgonu, wreszcie czuła się dobrze. Przystawała, aby porozmawiać z ludźmi, wstępowała…

 

…się za likwidację prywatnego handlu i usług. Prawie milion mieszkańców Sajgonu (przemianowanego na Miasto Ho Szi Mina) i trzech innych największych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego