Sajgon

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Saj•gon (miasto, dziś: Ho Chi Minh) -nu, -nie; przym.: sajgoński
Saj•gon (rzeka) -nu, -nie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego