Salamanka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Salaman•ka -n•ce, -n•kę
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Onufry Walewicz-Walecki ("Val-Val"), wychowanek West Point, Sorbony i Salamanki, był finansistą i koneserem. W jego eklektycznym zbiorze rytów, rycin…

 

…procesu
ekonomicznego we wszystkich jego aspektach‘. Także słynna szkoła z
Salamanki, założona przez dominikanina Francesco de Vittoria, w której
wielu moich…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego