Tajlandia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Taj•lan•dia -dii, -dię; przym.: tajlandzki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego