Żakowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Żakow•ski: Jacek Żakow•ski, Żakow•skiego, o Żakow•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego