Zygmuntowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Zyg•mun•tow•ski (czyj?); -scy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego