abdukcja

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ab•duk•cja (ruch kończyny) -cji, -cję; -cji
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego