acc.c.inf.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

acc.c.inf. (= accusativus cum infinitivo)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego