acc.c.inf.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
acc.c.inf. (= accusativus cum infinitivo)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego