canzonetta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

can•zonet•ta -et•cie, -et•tę; zob. kanconeta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego