członek założyciel

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
członek założyciel człon•ka założyciela, z człon•kiem założycielem; człon•kowie założyciele, człon•ków założycieli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego