gaftopsel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gaf•top•sel -sla; -sli a. -slów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego