ibid.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ibid. (= ibidem – tamże) a. ib.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego