implikacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

im•plika•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…innymi
religiami, jednak sam ogranicza swoje pole badawcze do praktycznych
implikacji filozofii zen, prowadząc dialog z zachodnią filozofią i teologią
chrześcijańską…

 

…obejmująca obszar zamieszkiwany przez 290,5mln osób.
Sprawa ta, obok
implikacji politycznych, społecznych i makroekonomicznych, ma także wymiar mikroekonomiczny i będzie…

 

…będące wynikiem wnioskowania, tworzone są na podstawie zasady równoważności i implikacji. Mechanizmy percepcji mogą być nieuświadamiane oraz nierozpoznawalne. Ich identyfikacja możliwa…

 

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego